Tag Archive for matura

Liceum uzupełniające dla dorosłych

Uzupełniające liceum ogólnokształcące zaliczane jest do jednego z typów tak zwanej edukacji dla dorosłych. Celem liceum uzupełniającego jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego. Jego zadaniem jest przede wszystkim umożliwienie uzyskania matury po zdaniu egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół zawodowych. » Read more..

Szkoły artystyczne

Liceum artystyczne przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych plastycznie, muzycznie, tanecznie czy też aktorsko. W Polsce ze względu na zainteresowanie tym typem szkoły średniej, powstaje coraz to więcej prywatnych szkół tego typu.   » Read more..

Liceum profilowane

Liceum profilowane jest nieudanym eksperymentem reformy oświaty z końca lat 90tych. Miało ono zastąpić liceum zawodowe i dać swoim uczniom oprócz matury możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych w takich zawodach jakie nie są proponowane w innych typach szkół ponadgimnazjalnych. » Read more..

Liceum

Współczesna nazwa liceum pochodzi od łacińskiej formy nazwy starożytnej szkoły a mianowicie słowa „licaeum”. Liceum to obecnie jeden z typów szkół ponadgimnazjalnych przeznaczony dla uczniów, którzy mają zamiar przystąpić do egzaminu maturalnego oraz kontynuować naukę w szkole policealnej, bądź też na studiach. » Read more..