Liceum plastyczne

Liceum plastyczne różni się od zwykłego liceum ogólnokształcącego. Inaczej wygląda tu rekrutacja, inne są przedmioty jak i czas jaki uczeń spędza w szkole. Do liceum plastycznego jak sama nazwa na to wskazuje wybierają się przede wszystkim uczniowie uzdolnieni plastycznie bądź też manualnie.

Edukacja w tym typie liceum przebiega w dwóch blokach przedmiotowych. Pierwszy z nich tzw.  ogólnokształcący oparty jest na przedmiotach podstawowych  zarówno ścisłych (np.: matematyka, fizyka, informatyka) jak i humanistycznych (np. historia, języki obce, wiedza o społeczeństwie).

Drugi to blok artystyczny, w zależności od specjalizacji szkoły plastycznej jak i profilu na którym kształci się licealista istnieje cała gama przedmiotów artystycznych w jakich można rozwijać swoje indywidualne zdolności. Do najpopularniejszych należą:

 • Rysunek i malarstwo
 • Rzeźba
 • Historia sztuki
 • Podstawy fotografii i filmu
 • Montaż audio i video
 • Reklama wizualna
 • Podstawy projektowania – kompozycja
 • Programy graficzne
 • Tkanina artystyczna
 • Snycerstwo
 • Jubilerstwo
 • Ceramika

Rekrutacja do szkoły plastycznej składa się z dwóch etapów, a mianowicie części praktycznej i teoretycznej.

Liceum plastyczne jest przeznaczone dla uczniów uzdolnionych plastycznie

Liceum plastyczne jest przeznaczone dla uczniów uzdolnionych plastycznie

O przyjęciu do ogólnokształcącego liceum plastycznego z reguły decydują: wyniki egzaminów wstępnych z rysunku, malarstwa i rzeźby, rozmowa kwalifikacyjne oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego.

Egzaminy wstępne z zdolności manualnych polegają na wykonaniu rysunku, obrazu bądź też rzeźby na podany temat w określonym czasie (np. rysunek człowieka w ruchu w 90 minut). Na rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzany jest z reguły stan wiedzy kandydata na tematy związane z kulturą i sztuką.

Przed okresem rekrutacji prawie każda szkoła organizuje kursy przygotowawcze do egzaminów wstępnych dla gimnazjalistów. Składają się one z bezpłatnych konsultacji prowadzonych przez pedagogów i plastyków danej szkoły. Uczniowie mają tutaj możliwość przedstawienia swoich prac szkolnych lub domowych i uzyskują w ten sposób pierwszą opinię na temat swoich możliwości artystycznych. Jeszcze przed egzaminami istnieje możliwość dokształcania się pod okiem specjalisty na warsztatach artystycznych z rysunku i malarstwa, rzeźby czy też tkaniny artystycznej. Co więcej można brać udział w zajęciach z historii sztuki i w ten sposób przygotować się na egzamin ustny.

Dzięki warsztatom artystycznym gimnazjaliści mają możliwość lepszego przygotowania się do egzaminów oraz ostatecznego przekonania się, czy liceum plastyczne jest na pewno szkołą dobrą dla ich możliwości i rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *