Szkoły artystyczne

Liceum artystyczne przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych plastycznie, muzycznie, tanecznie czy też aktorsko. W Polsce ze względu na zainteresowanie tym typem szkoły średniej, powstaje coraz to więcej prywatnych szkół tego typu.  

Szkoła artystyczna daje z reguły wykształcenie zawodowe. Kończy je około 3000 absolwentów rocznie. Zajęcia odbywają się za zwyczaj w systemie dwutorowym. Zjednej strony uczeń uczęszcza na zajęcia ogólnokształcące, czyli przedmioty nauczane w zwykłych liceach ogólnokształcących, takie jak języki obce, matematyka, fizyka, chemia, biologia i wiele innych.  Z drugiej strony licealista w zależności od szkoły i profilu na jaki się zdecydował ma do dyspozycji całą gamę przedmiotów związanych zspecyfiką wybranej specjalizacji.

W szkołach plastycznych są to na przykład przedmioty związane z rysunkiem i malarstwem, w szkołach muzycznych z grą na instrumencie czy też rytmiką, podobnie jest w szkołach tanecznych, teatralnych czy też baletowych.

Do najpopularniejszych specjalizacji liceów artystycznych w Polsce należą:

  • Plastyczny
  • Muzyczny
  • Taneczny
  • Teatralny
  • Fotograficzny

Licea artystyczne przygotowują nie tylko do zawodów artystycznych ale także do zawodów związanych z rzemiosłem artystycznym jak na przykład jubilerstwo, tkanina artystyczna, czy też lutnik.

Liceum artystyczne wybierają uczniowie uzdolnieni np. plastycznie

Liceum artystyczne wybierają uczniowie uzdolnieni np. plastycznie

Publiczne szkoły artystyczne finansowane są z budżetu państwa. Kwota ta równa jest wysokości  równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia. Szkoły artystyczne prowadzone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego są finansowane przez jego ministerium. Koszty nauki w prywatnym liceum artystycznym ponoszą rodzice ucznia. Czynsz w takiej szkole wynosi około 5000 złotych rocznie plus dodatkowe opłaty za egzaminy i tym podobne. Suma niełatwa do pokrycia dla przeciętnego rodzica.

Szkoły artystyczne znajdują się przede wszystkim w większych miastach, co związane jest z wyprowadzką młodego człowieka z domu rodzinnego do internatu bądź też bursy. Zajęcia w szkołach artystycznych ze względu na rozszerzony program nauczania odbywają się najczęściej do późnych godzin popołudniowych, co zmusza także mieszkańców z miejscowości położonych w pobliżu miasta, do korzystania z lokum znajdującego się blisko szkoły. Nauka w liceum artystycznym wiązana jest z pewnymi kosztami i zmianami w otoczeniu dlatego nie jest dostępna dla każdego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *