Liceum uzupełniające dla dorosłych

Uzupełniające liceum ogólnokształcące zaliczane jest do jednego z typów tak zwanej edukacji dla dorosłych. Celem liceum uzupełniającego jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego. Jego zadaniem jest przede wszystkim umożliwienie uzyskania matury po zdaniu egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół zawodowych.

Ten nowy typ szkoły średniej ogólnokształcącej istnieje od roku szkolnego 2004/2005. Nauka trwa dwa lata i zakończona jest egzaminem maturalnym. Do szkół dla dorosłych mogą uczęszczać osoby, które ukończyły 18 lat. Nauka w publicznych szkołach dla dorosłych jest bezpłatna.

Do podstawowych zajęć edukacyjnych w liceum uzupełniającym przykładowo należą:

 • Język polski
 • Wybrany język obcy
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Matematyka
 • Fizyka i astronomia
 • Chemia
 • Biologia
 • Geografia
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Technologia informacyjna
Licea dla dorosłych są przeznaczeone dla absolwentów szkół zawodowych

Licea dla dorosłych są przeznaczone dla absolwentów szkół zawodowych

Nauka w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym odbywa się często w trybie zaocznym lub wieczorowym. W praktyce oznacza to, iż nauka odbywa się w godzinach popołudniowych bądź też wieczornych. Jest to idealne rozwiązanie dla osób pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowenie rezygnując z pracy czy też obowiązków rodzinnych.

Od 1 września 2012 roku zarówno dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące jak i trzyletnie technika uzupełniające zostaną zastąpione przez trzyletnie licea dla dorosłych. Kwalifikacje zawodowe jakie można było zdobyć lub poszerzyć w technikach uzupełniających, będą dostępne tylko w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Powodem zastąpienia dwóch typów szkół jednym jest z jednej strony niż demograficzny a z drugiej brak chętnych do nauki. W nowych liceach dla dorosłych absolwenci szkół zawodowych będą mieli możliwość podjęcia nauki od drugiej klasy. Związane jest to z wydłużeniem okresu kształcenia w szkole zawodowej do trzech lat oraz możliwość jej kontynuacji w trzyletnim liceum dla dorosłych. W ten sposób cały cykl kształcenia zostanie wydłużony z 4 do 6ciu lat. Początek nauki w liceum od trzeciego semestru umożliwia skrócenia okresu kształcenia o rok. System edukacji w Polsce reformowany jest od okresu transformacji co kilka lat. Powstają nowe typy szkół, stare są likwidowane, nauka w danych szkołach jest wydłużana lub skracana. Szkoły dostosowują się do zmian demograficznych w społeczeństwie oraz do postępu technologicznego. Czy liceum dla dorosłych sprosta swoim celom i założeniom – czas pokarze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *