Liceum profilowane

Liceum profilowane jest nieudanym eksperymentem reformy oświaty z końca lat 90tych. Miało ono zastąpić liceum zawodowe i dać swoim uczniom oprócz matury możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych w takich zawodach jakie nie są proponowane w innych typach szkół ponadgimnazjalnych.

Z powodu braku aktywnego zainteresowania tego typu szkołą (3 procent gimnazjalistów wybiera tę szkołę) oraz niskiego poziomu kadry nauczycielskiej w roku szkolnym 2011/2012 odbył się ostatni pobór uczniów do liceum profilowanego. Liceum profilowane zostało wprowadzone w roku szkolnym 2002/2003 jako trzyletnia szkoła średnia ogólnokształcąca o profilu zawodowym. Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów gimnazjum w wieku od 16 do 19 lat, którzy mogą kontynuować naukę na jednym z 15stu profili jakie mają do wyboru.

Liceum profilowane łaczy wykształcenie ogólne z zawodowym

Liceum profilowane łaczy wykształcenie ogólne z zawodowym


Do najpopularniejszych należą: kreowanie ubiorów, leśnictwo, profil rolniczo-spożywczy, elektronika oraz ekonomia i administracja. Szkoła ma dać uczniowi szanse na odbycie średniego wykształcenia zawodowego, co umożliwia szybkie zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz szybkie wejście na rynek pracy.

Do obowiązkowych zajęćedukacyjnych w liceum profilowanym należą:

 • Język polski
 • Dwa języki obce
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Wiedza o kulturze
 • Matematyka
 • Fizyka i astronomia
 • Chemia
 • Biologia
 • Geografia
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Technologia informatyczna
 • Wychowanie fizyczne
 • Przysposobienie obronne
 • Godzina wychowawcza
 • Zajęcia w profilu
 • Religia (nieobowiązkowa)

Największy nacisk jeżeli chodzi o liczbę godzin kładziony jest na języki oraz przedmioty obowiązkowe na wybranym profilu. Kształcenie odbywa się w zakresie podstawowym. Liceum profilowanie kończy egzamin maturalny z wybranych przez ucznia przedmiotów. Ta szkoła średnia nie przyjęła się w systemie edukacji w Polsce. Związane jest to – według pomysłodawcy tego typu szkoły Janusza Moosa – przede wszystkim z brakiem konkretnych informacji o jej celach i założeniach oraz zbyt skromna sieć szkół policealnych, gdzie absolwenci mogli by kontynuować naukę.

Moos podkreślił, iż liceum profilowane wybierają uczniowie, którzy nie dostali się do liceum ogólnokształcącego ale mające zamiar podjęcia nauki na uczelni wyższej. To jednak mija się z celem szkoły ukierunkowanej przede wszystkim na kształcenie zawodowe a nie na przygotowanie do egzaminu dojrzałości. Stąd też bierze się niski poziom uczniów na maturze, co zdaniem Moosa w tym typie szkoły nikogo dziwić nie powinien.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *