Liceum ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące, to najpopularniejszy z typów szkoły średniej. Potocznie zwane „Ogólniakiem” popularne jest przede wszystkim wśród uczniów pragnących kontynuować naukę na uczelniach wyższych. Jego popularność wzrosła w latach 90tych, kiedy to zaczęto wprowadzać nowe profile. Od kilku lat aż czterech na dziesięciu absolwentów gimnazjów kontynuuje naukę w liceum.

W czasach komunizmu wyższy szczebel szkolnictwa średniego, do którego zaliczane było także liceum, obejmował uczniów w wieku od 15 do 19 (20) roku życia. Liceum trwało cztery lata oraz umożliwiało przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Podczas transformacji ustrojowej zmiany jakie odczuli uczniowie ogólniaków objęły wymianę podręczników oraz idącą za tym eliminacją ideologii poprzedniej epoki. W związku ze znacznym wzrostemzainteresowania wśród młodzieży edukacją przede wszystkim na poziomie wyższym, wzrosła liczba absolwentów liceów. Rozwój technologiczny oraz powolne przystosowanie do standardów zachodnich spowodowało otwarcie nowych profili klas.

Liceum ogólnokształcące to najpopularniejszy typ szkoły średniej w Polsce

Liceum ogólnokształcące to najpopularniejszy typ szkoły średniej w Polsce

Licea przeszły kolejny system zmian po wprowadzeniu kompleksowej reformy systemu edukacji z 1999 roku. Wprowadzenie trzyletniego gimnazjum oraz podział kształcenia na poziomie średnim na dwa etapy, doprowadziło do skrócenia czasu nauki w liceum do trzech lat. Obecnie w LO wyznacza się na początku etapu edukacyjnego od dwóch do czterech przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Licea ogólnokształcące w całej Polsce różnią się nie tylko profilami klas w jakich można odbywać naukę, ale także poziomem kształcenia, który uzależniony jest przede wszystkim od tradycji danej szkoły jak również od kadrynauczycielskiej. Miesięcznik dla szkół średnich „Perspektywy” wraz z  dziennikiem „Rzeczpospolita” organizują co roku Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących. O miejscu danego liceum na liście wśród najlepszych decydują:

  • osiągnięcia uczniów szkoły podczas olimpiad przedmiotowych,
  • wyniki matury uczniów z przedmiotów obowiązkowych,
  • wyniki matury uczniów z przedmiotów dodatkowych,
  • oraz opinia o szkole wśród kadry akademickiej.

 

Opinie na temat tego rankingu są zróżnicowane. Jest to forma wstępnej orientacji, jednak decyzje o tym, jaką szkołę wybrać, należy podjąć po przeanalizowaniu indywidualnych predyspozycji, możliwości oraz przyszłościowych planów edukacyjnych. I tak oto osoba planująca studia na zagranicznej uczelni wyższej w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej powinna kierować się przede wszystkim możliwością uzyskania matury międzynarodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *