Liceum

Współczesna nazwa liceum pochodzi od łacińskiej formy nazwy starożytnej szkoły a mianowicie słowa „licaeum”. Liceum to obecnie jeden z typów szkół ponadgimnazjalnych przeznaczony dla uczniów, którzy mają zamiar przystąpić do egzaminu maturalnego oraz kontynuować naukę w szkole policealnej, bądź też na studiach.

Liceum to typ szkoły sięgający czasów starożytnej Grecji. Jego nazwa pochodzi od filozoficznej szkoły jaką założył Arystoteles żyjący w latach od 384 do 322 roku przed naszą erą. „Lykeion” był szkołą filozoficzną, w której to odbywały się zajęcia przede wszystkim w dziedzinach humanistycznych i przyrodoznawstwa.

Szkoła najwybitniejszego ucznia Platona była instytutem zespołowym opartym na badaniach naukowych i ta koncentracja na przedmiotach szczegółowych, a nie dedukcyjnych różniła Lykeion od popularnej i istniejącej już wcześniej Akademii. Arystoteles był przypuszczalnie scholarchą (dyrektorem) Lykeionu  w latach od 343 do 322 przed naszą erą.

Liceum to typ szkoły sięgający czasów starożytnej Grecji

Liceum to typ szkoły sięgający czasów starożytnej Grecji

Współczesne liceum nie łączy wiele ze szkołą w starożytnej Grecji. Jest ono jedną z możliwości dalszego kształcenia dla absolwentów gimnazjów. W zależności od uzdolnień i zainteresowań uczeń może uczęszczać do klasy o wybranym profilu z naciskiem na określone przedmioty. Do liceum mogą uczęszczać absolwenci gimnazjów, którzy przeszli pozytywnie rekrutacje.

Na sumę punktów jakie należy uzyskać składa się:
  • wynik egzaminu gimnazjalnego,
  • oceny ze świadectwa,
  • punkty za oceny na świadectwie z przedmiotów istotnych dla wybranego profilu (np.: w przypadku profilu matematyczno-informatycznego są to język polski, matematyka, fizyka, język angielski lub niemiecki)
  • punkty za szczególne osiągnięcia ucznia znajdujące się na świadectwie ukończenia gimnazjum (np.: za osiągnięcia w konkursach lub też olimpiadach przedmiotowych, za osiągnięcia sportowe bądź też artystyczne)
  • w przypadku klas dwujęzycznych sprawdzany jest także poziom uzdolnień kierunkowych

Nauka w liceum trwa 3 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Pomyślne zakończenie liceum równoznaczne jest z uzyskaniem wykształcenia średniego, natomiast pozytywnie zdana matura umożliwia kontynuację nauki na studiach wyższych.
Do najpopularniejszych form liceów w Polsce należą:

 

Wybór pasującego odpowiedniego liceum zależy najczęściej od przebytej drogi edukacyjnej, zdolności lub też możliwości finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *